Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Agressie en geweld in de praktijk

Helaas krijgen we steeds vaker te maken met agressie en geweld in de huisartsenpraktijk of tijdens de waarneemdienst. Dit kan zich uiten in schelden en beledigen tot bedreigingen en zelfs fysiek geweld. Voor diegene die deze agressieve uiting moet incasseren, is dit zeer vervelend en bedreigend. Daarom tolereren wij geen enkele vorm van agressie tegen één van onze medewerkers. Alle gebeurtenissen, waarbij een medewerker zich beledigd of bedreigd voelt, wordt schriftelijk vastgelegd en besproken binnen het team. De huisarts en/of hoofdbehandelaar zal de situatie beoordelen en eventueel maatregelen treffen. Dit houdt het volgende in:

 

 • De desbetreffende persoon dient zijn excuses te maken aan de betrokken medewerker.

 • De politie kan ingeschakeld worden indien dit noodzakelijk is

 • Bij herhaaldelijke voorvallen of zeer ernstige bedreigingen wordt er besloten om de desbetreffende patiënt niet langer te accepteren en wordt uit de praktijk verwijderd.

   

  Een wederzijdse  respectvolle relatie is voor u en ons van grootste belang. Bij een meningsverschil of onvrede over de aangeboden zorg of behandeling, willen wij u vragen dit met de desbetreffende zorgverlener te bespreken. Dit is in uw belang, maar ook in dat van ons. Via de praktijkassistente kunt een gesprek aanvragen met de betrokken medewerker(s). Ook kunt u ons schriftelijk op de hoogte brengen door het klachtenformulier te raadplegen op de website of te vragen aan de balie. Op deze manier kunt u ons op de hoogte brengen van uw agitaties . Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om samen naar een oplossing te zoeken.

   

  Bron: Inspectie SZW Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2012) Huisartsen: agressie en geweld bij huisartsenpraktijken en huisartsenposten. 9 juli 2012.  http://www.inspectieszw.nl/actueel/campagnes/huisartsen.aspx

   

 

Dhr. J.H. Aussems

Van Broeckhovenlaan 6

5213 HX 's-Hertogenbosch

Telefoon: 073-6133288

Fax: 073-6149059

 

 

Mw. E.Y.J. van den Brand & Mw. E.T. van Lamsweerde

Van Broeckhovenlaan 6
5213 HX 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 613 80 41
Fax: 073 - 614 90 59                                                                                                                                

Dhr. J.A.M. Herrings

Van Broeckhovenlaan 6
5213 HX 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 613 33 53
Fax: 073 - 614 90 59                                                                                                                                

Contact

Telefoon
 

Huisartsenpraktijk Den Bosch Oost

Van Broeckhovenlaan 6
5213 HX 's-Hertogenbosch
http://www.huisartsenpraktijkdenboschoost.nl
Routebeschrijving >

Zoek e-health toepassingen

Zoek e-health toepassingen