Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Visie op spoedzorg en triage

Te veel mensen maken onnodig gebruik van spoedzorg. Veel mensen bezoeken de huisartsenpost of de afdeling spoedeisende hulp (SEH) op eigen initiatief. Uit onderzoek blijkt dat het aantal ‘zelfverwijzers’ varieert van 40 tot 70%. Meer dan 80% (!) komt met klachten die ook de eigen huisarts kan behandelen.

De bereikbaarheid van de huisartsenpraktijken voor spoedgevallen is goed. Elke praktijk heeft een spoedlijn die binnen 30 seconden moet worden opgenomen.

Triage voorkomt onnodig gebruik van spoedzorg

De huisartsenpraktijk beschikt over veel voorkennis over de patiënt en zijn ziekte, en vaak is er een langdurige behandelingsrelatie. De huisarts kan hierdoor beter persoonsgericht werken. De assistente kent veel patiënten persoonlijk en van nagenoeg iedere patiënt is een dossier beschikbaar. Goede triage zorgt dat de patiënt op de juiste plaats terecht komt en dat de SEH niet onnodig wordt gebruikt.

Wat is triage?

Triage is het beoordelen van de urgentie van de hulpvraag, dat wil zeggen dat de doktersassistente bepaalt met hoeveel spoed een patiënt onderzocht en behandeld moet worden. Daarna bepaalt ze de wijze waarop de hulpvraag het beste kan worden beantwoord en door wie de patiënt gezien moet worden.

Wat is het doel van triage?

Het wordt steeds drukker in de huisartsenpraktijk. Bereikbaarheid en service staan onder druk. Daardoor groeit de behoefte aan patiëntvriendelijke en medisch verantwoorde ‘triage’ door de assistenten. Bij triage gaat het erom door het stellen van vragen de hulpvraag van de patiënt helder te krijgen en vervolgens op de juiste manier te beantwoorden. Deze ondervraging zorgt ervoor dat u als patiënt de juiste zorg krijgt op het juiste moment, door de juiste hulpverlener. Zo blijft onze zorg laagdrempelig en kunnen we als huisartsen onze tijd en zorg ook op de juiste manier inzetten.’

Om een aantal redenen is het belangrijk dat er triage wordt verricht:

  • De doktersassistente maakt een inschatting van de snelheid waarmee iemand met zijn/haar klacht geholpen moet worden.
  • Het toekennen van de juiste hulp of actie bij de vraag van een patiënt; bijvoorbeeld een (spoed)afspraak, een (spoed)visite, een advies of recept.
  • De juiste tijd wordt ingepland, bijvoorbeeld een dubbelconsult. 
  • De juiste hulpverlener wordt ingeschakeld.

Speciale training van de doktersassistente

Onze doktersassistenten zijn speciaal opgeleid om triage te verrichten en bezitten voldoende medische kennis. Er zijn een aantal duidelijke medische klachten of vragen, die de doktersassistente op basis van bepaalde protocollen zelfstandig kan afhandelen met een zelfzorgadvies onder supervisie van uw huisarts. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de NHG-TriageWijzer.

Informatief filmpje

Dhr. J.H. Aussems

Van Broeckhovenlaan 6

5213 HX 's-Hertogenbosch

Telefoon: 073-6133288

Fax: 073-6149059

 

 

Mw. E.Y.J. van den Brand & Mw. E.T. van Lamsweerde

Van Broeckhovenlaan 6
5213 HX 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 613 80 41
Fax: 073 - 614 90 59                                                                                                                                

Dhr. J.A.M. Herrings

Van Broeckhovenlaan 6
5213 HX 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 613 33 53
Fax: 073 - 614 90 59                                                                                                                                

Contact

Telefoon
 

Huisartsenpraktijk Den Bosch Oost

Van Broeckhovenlaan 6
5213 HX 's-Hertogenbosch
http://www.huisartsenpraktijkdenboschoost.nl
Routebeschrijving >

Zoek e-health toepassingen

Zoek e-health toepassingen